Kaksintaistelut sosiaalisen väkivallan muotona

Järjestäjä: Simo Järvelä, Sami Lauri

Esityksessä käydään läpi eurooppalaisen kaksintaisteluperinteen historiaa ja sen eri muotoja. Painopiste on erityisesti kaksintaistelujen sosiaalisessa dynamiikassa, niiden merkityksessä yhteisölle ja siinä miten kaksintaistelut ilmentävät yleisempiä sosiaalisen väkivallan muotoja.